BG | EN
Search
Close this search box.

През 2022 г., в рамките на Индонезийското председателство на 19-те най-развити икономики+ЕС (Г20), бе създадена работна група за интегрити и къмплайънс. Основните им препоръките към бизнеса по отношение на борбата с корупцията съвпадат с разбиранита на членовете на учреденият от Асоциация „Прозрачност без граници“ през 09.2021 г. Бизнес Интегрити Клуб. Участниците в Г20 се ангажират със следните дейности и обещават да провеждат политики за изпълнението им:

Повече информация по темата  – B20 Indonesia (2022) – Collective Action – B20 hub (collective-action.com).