BG | EN
Search
Close this search box.

Като организация със специален консултативен статут към един от основните органи на ООН – Икономическият и социален съвет (ECOSOC) – Асоциация „Прозрачност без граници“ се стреми да дава своя принос за постигането на 17-те цели на устойчивото развитие, заложени в амбициозния план на ООН за укрепване на мира, повишаване на просперитета и премахване на бедността. В световен мащаб тези цели са признати като есенциални за бъдещата устойчивост на нашия свят.

Експертизата, която имаме, ни позволява чрез имплементирането на стандартите за Бизнес интегритет да покрием част от тези цели. Една работеща система за бизнес интегритет се стреми към осигуряване достойна работа и икономически растеж (8), Мир, правосъдие, силни институции (16), устойчиви градове и общности (11) чрез въвеждането на стандарти, които подлежат на одит и сертифициране.

Доброто управление осигурява ефективни, прозрачни и отчетни бизнеси, които изискват същото от институциите. Този подход е признат и на правителствено ниво чрез приетата Програма за управление на публичните предприятия, която почива на принципите за добро управление на ОИСР (OECD).

Въвеждайки стандартите за Бизнес интегритет, фирмите с които работим, стават съпричастни към постигането на част от целите за устойчиво развитие и дават практическа реализация на идеите заложени в тях.