BG | EN
Search
Close this search box.

На 19 септември бе конституиран Съветът, както и Граждански съвет към него във връзка с изпълнението на отправените от ЕК препоръки, част от който е и Асоциация „Прозрачност без граници“.

Докладът относно върховенството на правото в Европейския съюз за 2022 г. е част от новия механизъм за контрол върху държавите – членки, от който зависи и отпускането на средства от Европейските фондове.

При конституирането на Съвета, г-н Калин Славов, изпълнителен директор на Асоциация „Прозрачност без граници“ направи изявление, с което отново припомни, че върховенството на правото е пряко свързано с приоритетите на „Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията 2021-2027“, неразделна част от която е и темата за бизнес интегритетът.

В своето изказване г-н Славов подчерта, че трябва да бъдат взети под внимание мерките и инструментите за насърчаване на доброто управление в държавната администрация, бизнеса и общините. Убедени сме, че чрез въвеждането на позитивни стимули и практики за бизнес интегритет ще съдействаме за преодоляването на корупционните дефицити в българския бизнес сектор, което ще доведе и до увеличаване на инвестициите и финансирането както на национално, така и на регионално ниво в по-малките общини в България.