BG | EN
Search
Close this search box.

Система за бизнес интегритет заработи в Хасковската търговско-промишлена палата. Тя е резултат от продължителна и задълбочена съвместна работа с експерти на Асоциация „Прозрачност без граници“.

Въвеждането на политиките за бизнес интегритет започна със запознаване с дейността на Хасковската търговско-промишлена палата и анализ на съществуващите механизми за осигуряване на добро управление, на социална и зелена отговорност. В резултат експертите на асоциацията безвъзмездно предоставиха нужната система и програми за управлението ѝ.

В процеса на работа стана ясно, че постигането на международните стандарти в управлението, обединени в понятието „бизнес интегритет“, ще помогнат на членовете на камарата за партньорства в международен и глобален мащаб. Нещо изключително важно за предприятията в район с трансгранично сътрудничество като Хасковско.

Прилагането на механизми, които да са в помощ на бизнеса и в резултат да намаляват оперативния, правния, финансовия и репутационния риск е стъпка в посока постигане на цялостно ESG решение, към която подхожда местният бизнес. Стандартите ще послужат като инструмент за повишаване на прозрачността и отчетността на компаниите в региона.

В Хасково предстои да бъде намерена формулата, по която правилата, възприети от Палатата, да започнат да действат и за всичките ѝ членове. За това ще способства макар и плахото засега синхронизиране на българското законодателство с изискванията на бизнес интегритета. А също – правилата за добро управление, заложени в корпоративните принципи на големите компании у нас. Именно изискванията на тези компании – банки, застрахователи, индустрия, ще поставят българския бизнес пред „свършен факт“ и тогава предимство както за партньорство, така и за достъп до финансови инструменти, ще имат фирмите, заложили механизми.

Това е поредната система за бизнес интегритет, която заработва в Хасково. Преди това, със съдействието на Хасковската търговско-промишлена палата,  такива бяха внедрена в машиностроителния завод ПИМ ООД, Скай Монт ЕООД и Кировци ЕООД.

Сертификатът за въведената Система за бизнес интегритет изпълнителният директор на Асоциация „Прозрачност без граници“ Калин Славов връчи на председателя на Палатата, Янчо Янев.

„Бизнес интегритетът е подход при структурирането на управлението, който може да бъде приложен, както в публичната, така и в частната сфера. Ако си представим корумпирания чиновник, то от другата страна има някой, който го съблазнява. И този съблазнител най-често е бизнесът. Това, за което ни говори бизнес интегритетът е, че не би трябвало да се използват такива практики, които деформират управлението, когато мислим за явления като предоставяне на подаръци, гостоприемство, спонсорство. Големите компании, говорейки за бизнес интегритет са записали, че не се предоставят дарения на политически партии, не финансират политически кампании, не се финансират дори и кампании, които са успоредно с обявени политически цели от някоя политическа партия или сила“, коментира Калин Славов в контекста на седмите избори за последните 3 години в България.