BG | EN
Search
Close this search box.

Във връзка с въвеждането на Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на лицата, подаващи сигнали за нарушения на правото на съюза и с наближаващия краен срок за постигане на съответствие с българското законодателство, Асоциация „Прозрачност без граници“ смята, че подаването на сигнали е един от най-ефикасните инструменти за разкриването и наказването на корупционно поведение и нередности.

Съвместно с екип от експерти в различни правни области, създадохме Проект на Закон за защита на лицата, които подават сигнали за нарушения.

Липсата на ефективна защита на лицата подаващи сигнали за нарушения често поражда страх от отмъщение или други неблагоприятни последици. Въвеждането на законодателството ще засегне в дълбочина различни отрасли на националната правната система, както в областта на материалните, така и в областта на процесуалните правила.

Разбирането, че добрата защита на подаващите сигнали и тяхната увереност в нея ще мотивира гражданите да подават сигнали за нарушения, се споделя от широк кръг публични институции, неправителствени и бизнес организации.

Транспонирането на Директивата в националното законодателство ще засегне както държавните органи и общините, така и най-широк кръг от представители на бизнеса, които ще трябва да предприемат и изпълняват практически мерки в тази посока.

Като организация, която от години работи за адекватна защита на лицата, подаващи сигнали в България, Асоциация „Прозрачност без граници“ активно се ангажира с темата за защитата на разобличителите.